Blusmiddelen

Ben jij eigenaar, beheerder of facilitair medewerker van maatschappelijk vastgoed?

Dan is het jouw verantwoordelijkheid om voor voldoende blusmiddelen te zorgen. Je kunt namelijk te maken krijgen met een brandgevaarlijke situatie. Een ongeluk ligt daarbij in een klein hoekje, en een klein brandje kan razendsnel uitgroeien tot een grote, niet meer te beheersen brand. Hoewel natuurlijk jouw eerste prioriteit ligt bij de bezoekers, gasten, leerlingen en, cliënten, is het je wettelijke verplichting te zorgen voor voldoende doelmatige hulpmiddelen, zoals: brand- schuim- of poederblussers, sprinklerinstallaties en brandslanghaspels. Zo kan een kleine beginnende brand in de kiem worden gesmoord, doordat deze direct geblust kan worden.

Jaarlijks onderhoud is hierbij van essentieel belang om een goede werking van de blusmiddelen te kunnen garanderen.

De stichting Inspectie & Veiligheid Maatschappelijk Vastgoed ontzorgt op het gebied van de volgende blusmiddelen.

Blussystemen

Blustoestellen

Brandslanghaspels

Droge Blusleidingen

Sprinklerinstallaties

VeiligheidVolgensPlan

Alles begint met een persoonlijke en vrijblijvende intake, bij voorkeur bij jou op locatie. Natuurlijk ben je ook van harte welkom op onze gezellige locatie in Zwolle.

Onze veiligheidscoördinator bekijkt jullie organisatie en gebouw als geheel. Samen wordt gekeken welke blusmiddelen nu al aanwezig zijn en in welke staat deze zich bevinden. Ook wordt gekeken of de bestaande blusmiddelen afdoende zijn conform o.a. het blusmiddelen klassen overzicht.

Wanneer het om nieuwbouw gaat wordt op basis van de door jou aangeleverde tekeningen een plan gemaakt voor implementatie van de brandblusmiddelen.

Aangezien beheerders van maatschappelijk vastgoed meestal gebonden zijn aan een bepaald veiligheidsbudget per jaar is het blusmiddelen voorstel zo belangrijk. Op basis van stap één ontvang je een blusmiddelen-voorstel waarbij alles is inbegrepen, namelijk:

Een situeringsplan voor op locatie in het brandweerlogboek, maar ook digitaal.

De nieuw benodigde blusmiddelen zullen op locatie worden gemonteerd volgens het veiligheidsplan. Alles voor één vaste prijs.

Indien je toestemming hebt gegeven op ons blusmiddelen voorstel, gaat onze veiligheidscoördinator aan de slag. Alles wordt volgens het blusmiddelen-voorstel afgeleverd en gemonteerd. (Stap2)

Daarna zijn wij ieder jaar in jouw maatschappelijk vastgoed aanwezig voor onderhoudswerkzaamheden aan verschillende disciplines, wij inspecteren dan direct de blusmiddelen. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een REOB gecertificeerd bedrijf conform de NEN2559, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de staat van de blustoestellen zelf maar ook naar de bereikbaarheid en herkenbaarheid van de blustoestellen.

Brandklasse A – (Vaste stoffen)
Voorbeelden: papier, hout, textiel. Brandblussers die geschikt zijn: schuimblussers & poederblussers.
Brandklasse B – (Vloeistoffen)
Voorbeelden: olie, benzine, was, kunststoffen. Brandblussers die geschikt zijn: schuimblussers, poederblussers & Co2 blussers.
Brandklasse C – (Gassen)
Voorbeelden: aardgas, LPG, butaan, propaan. Brandblussers die geschikt zijn: Poederblussers & Co2 blussers.
Brandklasse D – (Metalen)
Voorbeelden: aluminium, natrium, magnesium. Brandblussers die geschikt zijn: metaal brandblussers.
Brandklasse F – (Olie en vetten)
Voorbeelden: frituurbrand. Brandblussers die geschikt zijn: vetblussers.
        Geschikt voor brandklasse         
Blussertype Gevolgschade   Aanbevolen A B C D F
Schuimblusser Weinig   Ja Ja Ja Nee Nee Nee
Poederblusser Veel   Nee Ja Ja Ja Nee Nee
Co2 blusser Geen   Ja Nee Ja Nee Nee Nee
Vetblusser Weinig   Ja Ja Nee Nee Nee