CCTV

Ben jij eigenaar, beheerder of facilitair medewerker van maatschappelijk vastgoed?

Camerabeveiliging is dan zeker iets om over na te denken. Het behoord dan tot je taken om het gebouw dat je beheert preventief te beschermen tegen calamiteiten, de continuïteit van jouw organisatie en de werkprocessen wordt hierdoor gewaarborgd.
Bij camerabewaking, of CCTV, speelt preventie een belangrijke rol. Immers iemand die “iets” van plan is, wordt niet graag bekeken.

De Stichting Inspectie & Veiligheid Maatschappelijk Vastgoed werkt samen met een NCP gecertificeerde alarmcentrale die volledig voldoet aan de strenge eisen van het ministerie van Justitie. De meldkamer van IVMV neemt 24/7 de meldingen aan die van jouw pand komen.
Hierbij kan het gaan om een inbraak, brand of paniek melding. Direct wordt de benodigde hulpdienst voor u ingeschakeld.
Met een camerabewakingssysteem geef je de operator een extra verificatie mogelijkheid.
De operator kan namelijk direct bekijken wat erin en om het pand aan de hand is.
Hierdoor kan hij of zij de hulpdiensten beter informeren.

Hierbij werken wij samen met een landelijk netwerk van lokale bewakingsdiensten die op locatie poolshoogte gaan nemen bij een brand-, inbraak- of paniekmelding.  Aangezien deze bewakingsdiensten altijd vlakbij zijn gevestigd zijn zij snel ter plaatste om de benodigde hulp te verlenen.  Hier hebben jij en je medewerkers geen omkijken meer naar.

De Stichting IVMV is Hikvision Security Partner. Hikvision is een innovatief merk en heeft tal van camerabewaking oplossingen, waarbij ook bijvoorbeeld een bestaand CCTV camerasysteem met oude coaxbekabeling kan worden aangesloten op een moderne harddiskrecorder. Iedere harddiskrecorder maakt deel uit van jouw computernetwerk.  Hierdoor zijn de beelden waar dan maar ook “live” te bekijken.  Een app voor smartphone of tablet wordt bijgeleverd. Onze ICT-specialisten stellen alles in.

De stichting Inspectie & Veiligheid Maatschappelijk Vastgoed ontzorgt op het gebied van camerabeveiliging op de volgende terreinen;

Harddisrecorder met implementatie in het netwerk

Meldkamer

Organisatorische maatregelen (Lokale bewakingsdienst)

VeiligheidVolgensPlan

Alles begint met een persoonlijke en vrijblijvende intake, bij voorkeur bij jou op locatie. Natuurlijk ben je ook van harte welkom op onze gezellige locatie in Zwolle.

Onze veiligheidscoördinator bekijkt jullie organisatie en gebouw als geheel. Samen wordt gekeken hoe de camerabewaking (CCTV) nu is geregeld op alle bovengenoemde terreinen en in welke staat deze zich bevindt. Ook wordt gekeken of de bestaande preventie afdoende zijn conform de eisen die uw verzekeraar of de eigenaar van het gebouw stelt, waarbij wij erop letten dat deze eisen niet in conflict komen met de regels die de overheid omtrent cameratoezicht stelt zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Wanneer het om nieuwbouw gaat word op basis van de door jou aangeleverde tekeningen een plan gemaakt voor implementatie van het CCTV beveiligingssysteem.

Aangezien beheerders van maatschappelijk vastgoed meestal gebonden zijn aan een bepaald veiligheidsbudget per jaar is het CCTV  voorstel zo belangrijk. Op basis van stap één ontvang je een inbraakpreventie voorstel waarbij alles is inbegrepen, namelijk:

Een projecteringsplan voor op locatie in het brandweerlogboek, maar ook digitaal.

De nieuw benodigde inbraakpreventie maatregelen zullen op locatie worden gemonteerd conform het inbraak preventieplan. Alles voor één vaste prijs.

Indien je toestemming hebt gegeven op ons CCTV-voorstel, gaat onze veiligheidscoördinator aan de slag. Alles wordt conform het CCTV-voorstel afgeleverd en gemonteerd. (Stap2)

Wellicht zijn wij ieder jaar in jouw maatschappelijk vastgoed aanwezig voor onderhoudswerkzaamheden aan verschillende disciplines, wij inspecteren dan direct het camerabewakingssysteem met alle aangesloten componenten op goede werking. Van dit jaarlijks onderhoud wordt een onderhoudsrapportage opgemaakt die direct wordt gedeponeerd in het brandweer logboek op locatie. Ook wordt de rapportage digitaal verstrekt.

Verder voorziet het onderhoudsabonnement in 24/7 hulpverlening bij storingen aan je camerabewakingssysteem. Indien nodig is er binnen 24 uur technische hulpverlening op locatie om de storing op te heffen.