EHBO Koffer

Ben jij eigenaar, beheerder of facilitair medewerker van maatschappelijk vastgoed? Heeft jouw bedrijf al een EHBO koffer? Je hebt te maken met bezoekers, gasten, leerlingen, cliënten die snel geholpen dienen te worden bij een calamiteit met letsel tot gevolg. Het is jouw wettelijke verplichting te zorgen voor voldoende doelmatige hulpmiddelen bij eerste hulp, dit is geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO), richtlijnen Oranje Kruis (2016)

De stichting Inspectie & Veiligheid Maatschappelijk Vastgoed ontzorgt op het gebied van;

EHBO koffers en medische verbandmiddelen

VeiligheidVolgensPlan

Alles begint met een persoonlijke en vrijblijvende intake, bij voorkeur bij jou op locatie. Natuurlijk ben je ook van harte welkom op onze gezellige locatie in Zwolle. Het is belangrijk dat bij dit gesprek iemand aanwezig is van de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV), indien je hier zelf geen deel van uitmaakt.

Onze veiligheidscoördinator bekijkt jullie organisatie en gebouw als geheel. Samen wordt gekeken welke maatregelen getroffen zijn en in welke staat de EHBO-koffer(s) zich bevinden. Elke bedrijfsorganisatie unit heeft een eigen eerste hulp koffer nodig, waarbij deze binnen 30 seconden te bereiken is vanaf de locatie waarbij je je bevindt in geval van een calamiteit.

De aard van de organisatie is ook erg belangrijk aangezien wij een speciale EHBO doos hebben voor de volgende doelgroepen;

EHBO-koffer voor bedrijven

EHBO-koffer voor scholen

EHBO-koffer voor kinderdagverblijven

EHBO-koffer voor Horeca

EHBO-koffer voor Sportverenigingen

EHBO-koffer voor Thuis

EHBO-koffer voor de Bouw

EHBO-koffer voor de Industrie

Wanneer het om nieuwbouw gaat wordt op basis van de door jou aangeleverde tekeningen een plan gemaakt voor implementatie van EHBO-koffer(s) gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met de bovenstaande criteria.

Aangezien beheerders van maatschappelijk vastgoed meestal gebonden zijn aan een bepaald veiligheidsbudget per jaar is het EHBO-voorstel zo belangrijk. Op basis van stap één ontvang je een EHBO-voorstel waarbij alles is inbegrepen. Namelijk;

Een situeringsplan voor op locatie in het brandweerlogboek, maar ook digitaal.

De EHBO-koffers samengesteld volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis, waarbij deze op de aangegeven Locatie(s) wordt gemonteerd op ooghoogte zodat deze goed zullen opvallen en snel te vinden zijn.

Alle voor één vaste prijs.

Indien je toestemming hebt gegeven op het EHBO-voorstel, gaat onze veiligheidscoördinator aan de slag. Alles wordt conform het EHBO-voorstel gemaakt en afgeleverd. (Stap2)

Wellicht zijn wij ieder jaar in jouw maatschappelijk vastgoed aanwezig voor onderhoudswerkzaamheden aan verschillende disciplines, wij inspecteren dan direct de EHBO-koffer(s) en bekijken of de inhoud nog actueel.

Indien de aard van jouw organisatie dusdanig is dat er veel gebruik wordt gemaakt van de EHBO-koffers dan brengen wij één keer per half jaar een bezoek. Op deze manier blijven de koffers up-to-date en gebruiksklaar.

Richtlijnen Oranje Kruis (2016):

Het Oranje Kruis is opgericht in 1909 op initiatief van Z.K.H. Prins Hendrik. Het heeft als doel kennis en vaardigheden te delen, om gezondheidsschaden te beperken. Ze maken het voor iedereen in Nederland mogelijk om meer kennis op te doen als het gaat om Eerste Hulp bij Ongelukken. Dit wordt gedaan in samenwerking met ruim 1.500 vrijwilligers en meer dan 250 commerciële opleidingsinstituten.

In 2016 stelde het oranje kruis richtlijnen op waar EHBO-koffers aan dienen te voldoen.

Op de website van het Oranje Kruis (www.hetoranjekruis.nl) wordt er informatiegegeven.

Arbeidsomstandighedenwet (ARBO)

In de arbeidsomstandighedenwet wordt de werkgever/gebruiker verantwoordelijk gesteld voor de veiligheid.  Hierin ligt ook weer een belangrijke rol weggelegd voor ons als veiligheidscoördinators, namelijk wie neemt de verantwoording?  Door deze vraag centraal te stellen voelen meerdere partijen zich verantwoordelijk en ontstaat in samenspraak met de onze veiligheidscoördinatoren veiligheid volgens plan.

De arbeidsomstandighedenwet regelt in Nederland de voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers dienen in staat te worden gesteld om hun werk te kunnen doen waarbij de kans op lichamelijk en/of geestelijk letsel tot een minimum wordt beperkt. Om dit te bereiken dient een organisatie te beschikken over een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) een gedegen ontruimingsplan, maar ook dienen er voldoende doelmatige hulmiddelen voor handen te zijn bij het verlenen van eerste hulp.