Maandelijkse Beheerstaken (BBMI)

Ben jij eigenaar, beheerder of facilitair medewerker van maatschappelijk vastgoed?  En ben je in het bezit van een brandmeld of ontruimingsinstallatie?

Dan ben je verantwoordelijk voor adequaat beheer van de brandmeldinstallatie.

Volgens de Nederlandse Norm, de NEN 2654-1 en de NEN 2654-2 moet elke organisatie een personeelslid of externe specialist hebben voor het beheer van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Dit is verplicht gesteld door de overheid om zoveel mogelijk, slachtoffers te voorkomen, nodeloze meldingen te voorkomen én om een eventuele brand beheersbaar te houden. Natuurlijk dient de brandmeldinstallatie te functioneren op het moment dat het noodzakelijk is. Maandelijks beheer is daarom ook een hele geruststelling.

Deze beheerder brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BBMI) ofwel Opgeleid Persoon (OP) is verantwoordelijk voor:

  • Het beheer van de installatie (bij storingen direct de onderhouder waarschuwen)
  • Periodieke controles (een maandelijks test programma volgen)
  • De bediening van de installatie.

De stichting Inspectie & Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed ontzorgt op het gebied van het maandelijks beheer van de brandmeldinstallatie op twee manieren;

Cursussen om opgeleid te worden in de maandelijkse beheerstaken

Maandelijkse Beheerstaken uitgevoerd door onze Stichting (BBMI)   

Als beheerder van maatschappelijk vastgoed werk je met budgetten. Bovenstaande afweging kan voor belasting van het budget een groot verschil maken.  Zelf iemand binnen je organisatie opleiden is een éénmalige investering. Terwijl een uitbesteding van de maandelijkse beheerstaken een steeds terugkerende kostenpost betekent.

In de praktijk zien wij vaak dat maandelijkse beheerstaken door eigen personeel niet goed wordt uitgevoerd. Dit komt omdat de beheerstaken niet tot de kern van de werkzaamheden behoort en dus vaak de laagste prioriteit krijgt.

Vraag daarom eens een voorstel aan voor jou locatie(s) waarbij het maandelijks beheer wordt uitbesteed.  We spreken dan van veiligheid volgens plan, waarbij de veiligheid de eerste prioriteit krijgt. Onze medewerkers hebben alle maal het diploma BBMI en wanneer wij het maandelijks beheer aan je brandmeldinstallatie mogen uitvoeren geeft dit de zekerheid dat het altijd plaats vindt en is de veiligheid gewaarborgd.

VeiligheidVolgensPlan

Wet en Regelgeving