Brand

Ben jij eigenaar, beheerder of facilitair medewerker van maatschappelijk vastgoed? En ben je in het bezit van een brandmeld of ontruimingsinstallatie?

Dan ben je verantwoordelijk voor adequaat beheer van de brandmeldinstallatie.
Sinds 1 Januari 2015 is er veel veranderd op het gebied van wettelijke eisen aan de brandmeldinstallatie.
In veel situaties is een brandmeldinstallatie (BMI) niet meer verplicht en in andere situaties wordt geen doormelding meer verplicht gesteld.

In het bouwbesluit is een tabel opgenomen in welke situatie een BMI verplicht is en aan welke eisen u moet voldoen.
In een aantal situaties is de eis opgenomen dat de installatie wordt geïnspecteerd volgens het betreffende CCV-inspectieschema. Het inspectiecertificaat is dan verplicht. De inspectie dient dan te worden uitgevoerd door een onafhankelijke inspectie instelling, deze inspectie kan niet worden uitgevoerd door een installatie of onderhoudsbedrijf.

Kijk ook eens in een informatieblad dat door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is uitgegeven. Hierin worden veel vragen omtrent de brandmeld en ontruimings installatie beantwoord.

De stichting Inspectie & Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed ontzorgt op het gebied van volledige brandpreventie op de volgende terreinen;

Bouwkundige maatregelen

Elektronische maatregelen

Verzorgen van een wettelijke basis voor uw systeem

Onderhouden van contacten met brandweer en gemeente

Inschakelen van een onafhankelijke inspectie instelling

Cursussen

Maandelijkse Beheerstaken (BBMI)

Jaarlijks onderhoud

VeiligheidVolgensPlan

Alles begint met een persoonlijke en vrijblijvende intake, bij voorkeur bij jou op locatie. Natuurlijk ben je ook van harte welkom op onze gezellige locatie in Zwolle.

Onze veiligheidscoördinator bekijkt jullie organisatie en gebouw als geheel. Samen wordt gekeken hoe de brandpreventie nu is geregeld op alle bovengenoemde terreinen en in welke staat deze zich bevindt. Ook wordt gekeken of de bestaande preventie volgens de richtlijnen van 1 januari 2015 nog steeds voldoet en wellicht naar beneden of boven bijgesteld dient te worden.

Wanneer het om nieuwbouw gaat word op basis van de door jou aangeleverde tekeningen een plan gemaakt voor implementatie van het brandmeldsysteem: een Programma van Eisen (PvE).

Aangezien beheerders van maatschappelijk vastgoed meestal gebonden zijn aan een bepaald veiligheidsbudget per jaar is het brandpreventie voorstel zo belangrijk. Op basis van stap één ontvang je een brandpreventie voorstel waarbij het volledige (wettelijke) traject is inbegrepen, namelijk:

Het opstellen van een programma van Eisen (PvE), de benodigde apparatuur, het installeren van het brandmeldsysteem door een gediplomeerd installatiedeskundige brandbeveiliging (IDB), een rapport van oplevering wanneer het systeem is geïmplementeerd. En indien nodig een inspectiecertificaat afgegeven door een onafhankelijke keuringsinstantie.

Dit alles weer voor één vaste prijs.

Indien je toestemming hebt gegeven op ons brand preventieplan, gaat onze veiligheidscoördinator aan de slag. Als eerste wordt het programma van eisen (PvE) opgesteld met de daarbij behorende projecterings tekeningen. Het programma van eisen wordt bij de bevoegde autoriteit (brandweer-gemeente) ter goedkeuring ingediend. Hierna wordt alles volgens het programma van eisen geïnstalleerd en afgehandeld. (Stap 2)

Wellicht zijn wij ieder jaar in jouw maatschappelijk vastgoed aanwezig voor onderhoudswerkzaamheden aan verschillende disciplines, wij inspecteren dan direct de brandbeveiligingsinstallatie met alle aangesloten componenten op goede werking. Van dit jaarlijks onderhoud wordt een onderhoudsrapportage opgemaakt die direct wordt gedeponeerd in het brandweer logboek op locatie. Ook wordt de rapportage digitaal verstrekt.

Verder voorziet het onderhoudsabonnement in 24/7 hulpverlening bij storingen in uw elektronische brandmeldsysteem. Indien nodig is er binnen 24 uur technische hulpverlening op locatie om de storing op te heffen.