Maatschappelijk vastgoed

Ben jij eigenaar, beheerder of facilitair medewerker van maatschappelijk vastgoed? Dan komt er dagelijks veel op je af op veel terreinen. De wet en regelgeving op het gebied van veiligheid veranderd continu, vind je het moeilijk dit bij te houden en te implementeren in je organisatie?

De stichting Inspectie & Veiligheid Maatschappelijk Vastgoed ontzorgt op één heel belangrijk terrein, namelijk op het gebied van veiligheid.

De veiligheidsdisciplines die wij op dit moment coördineren zijn;

- Nood & Vluchtwegverlichting
- A.E.D.
- Ontruimingsplattegronden
- Medische Bedrijfsmiddelen
- Maandelijkse Beheertaken Brandmeldinstallatie
- Brandmeldsystemen
- Inbraakmeldsystemen
- Camerabeveiliging (CCTV)
- Brandblusmiddelen

Veel veiligheidssystemen hebben belangrijke raakvlakken en hebben ook met elkaar te maken. Vaak hebben zij gemeen dat er één keer per jaar een wettelijk onderhoud & inspectie plaatsvind. Dan is het praktisch om verschillende onderhoudswerkzaamheden te clusteren.

Onze veiligheidscoördinatoren gaan daarbij volgens plan te werk waarbij je in 3 stappen ontzorgt word.

VeiligheidVolgensPlan

Alles begint met een persoonlijk en vrijblijvend advies bij voorkeur bij jou op locatie. Natuurlijk ben je ook van harte welkom op onze gezellige locatie in Zwolle.

Onze veiligheidscoördinator brengt de huidige status van de verschillende veiligheidssystemen in kaart, maar let zeker ook op de gebruiksfunctie van je gebouw, het aantal personen dat aanwezig is en of er in de loop van de tijd ook bouwkundige veranderingen hebben plaatsgevonden, ook de complexiteit van je gebouw wordt belicht.

Wanneer het om nieuwbouw gaat wordt op basis van de door jou aangeleverde tekeningen een veiligheidsplan gemaakt voor de afgesproken veiligheidssystemen of bedrijfsveiligheidsmiddelen, waarbij ook weer rekening wordt gehouden met de wet en regelgeving, de gebruiksfunctie, het aantal gebruikers en de complexiteit van het gebouw.

Na dit gesprek maakt de veiligheidscoördinator een (meerjarige) risicoanalyse van de systemen en bedrijfsmiddelen waarvoor jij ontzorgt wilt worden. Aan de risicoanalyse zit een prijsvoorstel verbonden.

Juist omdat beheerders van maatschappelijk vastgoed meestal gebonden zijn aan een bepaald veiligheidsbudget per jaar is de risicoanalyse zo belangrijk. De analyse geeft aan wat de huidige status van het systeem is, welke zaken direct opgepakt dienen te worden en welke zaken de veiligheid later verder kunnen verbeteren. Daarbij wordt te allen tijde uitgegaan van de wettelijk minimale vereisten zoals vermeld in het bouwbesluit 2012. Ook is het onderhoudsabonnement in het voorstel benoemd. Indien je voor verschillende disciplines ontzorgt wilt worden kan een koepel abonnement worden gepresenteerd.

Het in kaart brengen van de risico’s op het gebied van de verschillende veiligheidsdisciplines op zich draagt bij tot de veiligheid van je maatschappelijk vastgoed en word daarom kosteloos ter beschikking gesteld door onze Stichting.

Nadat je het besluit hebt genomen door de Stichting IVMV ontzorgt te willen worden vindt het eerste jaarlijkse onderhoud plaats. Voor dit eerste onderhoud nemen wij altijd een extra ruime tijdsmarge.

Jouw maatschappelijk vastgoed wordt voorzien van een brandweerlogboek die zowel digitaal als op papier beschikbaar wordt gesteld en altijd geraadpleegd kan worden.

Het brandweerlogboek geeft het bevoegd gezag, zoals gemeente en brandweer, direct inzicht in de status van al jouw veiligheidssystemen en bedrijfsveiligheidsmiddelen.

Verder worden er voor alle afgesproken disciplines onderhoudscertificaten afgegeven die in het brandweer logboek worden gedeponeerd en dus op locatie aanwezig en te raadplegen zijn. Daarnaast worden de certificaten ook weer in digitale vorm ter beschikking gesteld. Ieder jaar neemt onze veiligheidscoördinator de onderhoudscertificaten persoonlijk en op locatie met je door, waarbij hij of zij de (meerjarige) risicoanalyses aanpast.