Noodverlichting

Waarvoor is noodverlichting bedoeld? Stel, je gaat een naar een concert, je wilt volop genieten van het programma en staat er niet bij stil hoe je bij een calamiteit snel en veilig naar buiten kunt komen. Dat is nu precies hetgeen waar onze nood- & vluchtwegverlichting voor bedoeld is.

VeiligheidVolgensPlan

Onze veiligheidscoördinatoren zijn allen in het bezit van het diploma Projecterings & Onderhoudsdeskundige Noodverlichting.  Ook wat betreft noodverlichting gaat het om veiligheid volgens plan.

Allereerst maakt de veiligheidscoördinator een afspraak bij jou op locatie.

Bij deze eerste intake bekijkt hij of zij eerst de huidige status van het noodverlichtingssysteem. Hij of zij neemt dan de gebruik functie en het aantal gebruikers van jouw maatschappelijk vastgoed mee in de analyse, waarbij ook gekeken wordt naar bouwkundige wijzigingen die in de loop van de tijd zijn aangebracht en de complexiteit van het gebouw.  Naar aanleiding van het gesprek maakt de veiligheidscoördinator een (meerjarige) risicoanalyse waarbij exact wordt aangegeven of het systeem voldoet, welke noodzakelijke aanpassingen, reparaties of vervangingen direct moeten uitgevoerd en welke verbeteringen aan het systeem later kunnen worden uitgevoerd.

Wanneer het om nieuwbouw gaat wordt op basis van de door jou aangeleverde tekeningen een noodverlichtingsplan opgesteld met eveneens een (meerjarige) risicoanalyse, waarbij weer rekening wordt gehouden met de wet en regelgeving, de gebruiksfunctie, het aantal gebruikers en de complexiteit van het gebouw.

Het in kaart brengen van de risico’s op het gebied van de discipline noodverlichting op zich draagt bij tot de veiligheid van uw maatschappelijk vastgoed en word daarom kosteloos ter beschikking gesteld door onze Stichting. Iedere risicoanalyse is voorzien van een prijsvoorstel. In beide gevallen, bestaande gebouwen of nieuwbouw, wordt rekening gehouden met een goede verdeling van het budget dat jij als eigenaar, beheerder of facilitair medewerker beschikbaar hebt voor de discipline noodverlichting, waarbij onze veiligheidscoördinatoren voortdurend de juiste prioriteiten blijven stellen.

Conform het bouwbesluit 2012 & Arbowetgeving dient het nood en vluchtwegverlichtingssysteem tenminste één keer per jaar geïnspecteerd en onderhouden te worden conform de NEN-EN 50172.

Ook hier gaat het weer om veiligheid volgens plan.

Onze veiligheidscoördinatoren ontzorgen u ook van deze verplichting door te voorzien in een pasklaar onderhoudsvoorstel voor jou maatschappelijk vastgoed.  Het onderhoudsabonnement dat wordt voorgesteld voorziet in de continuïteit van jouw noodverlichtingsinstallatie.

Jouw maatschappelijk vastgoed wordt voorzien van een brandweerlogboek die zowel digitaal als op papier beschikbaar wordt gesteld en te allen tijde is te raadplegen.

Het brandweerlogboek geeft het bevoegd gezag zoals gemeente en brandweer direct inzicht in de status van jouw noodverlichtingssysteem. Per noodverlichtingsarmatuur is direct te zien wanneer het laatste onderhoud heeft plaatsgevonden en wanneer de lichtbron of accu zijn vervangen en wanneer deze weer aan vervanging toe zijn. De onderhoudsafhandeling vindt volledig digitaal plaats. Verder wordt er een onderhoudscertificaat afgegeven dat in het brandweer logboek wordt gedeponeerd en dus op locatie aanwezig en te raadplegen is. Daarnaast wordt het certificaat ook weer in digitale vorm ter beschikking gesteld. Ieder jaar neemt onze veiligheidscoördinator het onderhoudscertificaat persoonlijk en op locatie met je door, waarbij hij of zij de (meer) jarige risicoanalyse aanpast.

Is nood & vluchtwegverlichting nu verplicht?  Dat is een vraag die vaak aan ons als veiligheidscoördinators wordt gevraagd.

Natuurlijk hebben wij als eigenaar, beheerder of facilitair medewerker van maatschappelijk vastgoed als eerste een persoonlijke verantwoording voor onze medewerkers, cliënten en bezoekers die boven iedere wet en regelgeving staat. Noodverlichting draagt bij tot het verhogen van de veiligheid.

Daarnaast zijn er diverse wetten en normeringen die door de wetgever zijn aangewezen die eisen stellen waar een noodverlichtingssysteem minimaal aan moet voldoen.

Het bouwbesluit 2012

Bevat de minimale voorschriften voor het bouwen, verbouwen en gebruiken van gebouwen. De wettelijke eisen voor nood & vluchtwegverlichting worden in het bouwbesluit worden gegeven in de vorm van prestatie en functioneringseisen. Verder wordt er in het bouwbesluit aangegeven dat de eigenaar van het gebouw (maatschappelijk vastgoed) verantwoordelijk is voor de noodverlichtingsinstallatie.

Op www.bouwbesluitonline.nl  kunt u het bouwbesluit raadplegen.

Ook is het bouwbesluit in zijn geheel te downloaden vanaf de website van de rijksoverheid.

www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2011/10/05/praktijkboek-bouwbesluit-2012

Arbeidsomstandighedenwet (ARBO)

In de arbeidsomstandighedenwet wordt de gebruiker verantwoordelijk gesteld voor de noodverlichtingsinstallatie.  Hierin ligt ook weer een belangrijke rol weggelegd voor ons als veiligheidscoördinators, namelijk wie neemt de verantwoording?  Door deze vraag centraal te stellen voelen meerdere partijen zich verantwoordelijk en ontstaat in samenspraak met de onze veiligheidscoördinatoren veiligheid volgens plan.

De arbeidsomstandighedenwet regelt in Nederland de voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers dienen in staat te worden gesteld om hun werk te kunnen doen waarbij de kans op lichamelijk en/of geestelijk letsel tot een minimum wordt beperkt. De nood & vluchtwegverlichting draagt zeker bij aan bovenstaand criterium en zorg ervoor dat de werkplek in geval van calamiteiten zo snel mogelijk verlaten kan worden, daarbij wordt de werknemer in staat gesteld gevaarlijke werkprocessen en handelingen eerst af te sluiten om letsel & schade te voorkomen of beperken. In veel gevallen gaat de veiligheidsvraag op het gebied van noodverlichting wat verder dan de minimale vereisten in het bouwbesluit. Onze veiligheidscoördinators zullen u behulpzaam zijn met het combineren van bouwbesluit & Arbowetgeving.

Met welke normen heeft noodverlichting te maken?

Niet alle normeringen hebben een wettelijk verplicht karakter, in het bouwbesluit wordt verwezen naar gedeelten van normeringen die daarmee een wettelijke verplichting hebben verkregen.  De andere gedeelten uit deze normeringen zijn dan adviserend bedoeld.

Hieronder een overzicht van de verschillende normeringen waar het bouwbesluit & Arbowetgeving naar verwijzen.

 

NEN-EN 1838:   Toegepaste verlichtingstechniek noodverlichting
NEN-EN ISO7010:   Grafische symbolen, Veiligheidskleuren en tekens
NEN-EN 50171:   Noodverlichtingssystemen centraal gesitueerd
NEN-EN 50172:   Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen
NEN 1010:   Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
NEN 2443:   Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages
NEN-EN-IEC 60598-2-22:   Bijzondere eisen verlichtingsarmaturen voor noodverlichting
logo-hbi

Onze HBI Producten

Voor iedere situatie hebben onze veiligheidscoördinatoren een passend armatuur, daarbij hebben wij gekozen voor de innovatieve, duurzame en energiebesparende & milieuvriendelijke armaturen van HBI-Bisscheroux een Nederlands fabricaat met oog voor vormgeving en detail.

Bekijk hieronder de toepassingen voor uw maatschappelijk vastgoed.

Zorg

Of het nu gaat om een ziekenhuis, tandartsenpraktijk of huisartsenpost in de zorg worden hoge eisen gesteld aan veiligheid. Ook inspectie & onderhoud is niet altijd gemakkelijk te realiseren. Onze veiligheidscoördinator laat graag de mogelijkheden zien voor uw praktijk.

Veel gebruikte HBI-oplossingen voor de zorg zijn;

nv1

550 All-in-One

nv3

300 Eagle

nv5

800 Zen

nv2

700 Lite & Sign

nv4

200 Polaris II

nv6

100 Circus

Onderwijs

In het onderwijs zijn grote groepen personen bijeen in maatschappelijk vastgoed. Een snelle evacuatie en ontruiming bij calamiteiten is van levensbelang.

Veel gebruikte HBI-oplossingen voor het onderwijs zijn;

nv3

300 Eagle

nv5

800 Zen

nv8

440 Fortem

nv4

200 Polaris II

nv7

400 Economy

Sport (foto zwembad)

Of het nu gaat om de gymzaal van een school of om een voetbalstadion, in sportaccommodaties gaat het om een systeem dat robuust is maar ook duidelijk te zien is van grote afstand.

 

Veel gebruikte HBI-oplossingen in sportaccommodaties zijn;

nv3

300 Eagle

nv9

600 Display

Parkeergarages (foto parkeergarage)

In een parkeergarage is het belangrijk bij calamiteiten een snelle weg naar buiten te vinden, te meer omdat snel brand en explosiegevaarlijkse situaties kunnen ontstaan.

Een veel gebruikte HBI-oplossing in parkeergarages is;

nv10

900 Lunet

Recreatie (foto concertzaal)

In een schouwburg, concert accommodatie of bioscoop worden speciale eisen aan de noodverlichting gesteld waarbij de vluchtroute te zien moet zijn maar ook niet te helder aanwezig kan zijn vanwege bijvoorbeeld verduistering van de zaal.

 

Veel gebruikte HBI-oplossingen in recreatieve omgeving zijn;

nv1

550 All-in-One

nv9

600 Display

Cultuur (fotomuseum)

In musea worden hoge eisen gesteld aan de veiligheid van bezoekers en personeel, het is belangrijk dat een gebouw snel ontruimd kan worden waarna kunstschatten of voorwerpen van historische waarde kunnen worden veiliggesteld.

Veel gebruikte HBI-oplossingen in culturele instellingen zijn;

nv1

550 All-in-One

nv3

300 Eagle

nv5

800 Zen

nv2

700 Lite & Sign

nv4

200 Polaris II

nv9

600 Display

Bekijk hier het complete HBI-productenoverzicht;

 

Veelgestelde vragen

Of je nu in een concertzaal geniet van je favoriete muziek, opgenomen wordt in een ziekenhuis, lekker gaat zwemmen of op de 10e verdieping in je kantoor aan het werk bent, de meeste mensen denken niet na over hun veiligheid. Ze voelen zich veilig in al deze openbare gebouwen en dat mag je ook verwachten. Het bevoegd gezag heeft wetten & normeringen waar een nood & vluchtweg verlichtingsinstallatie aan moet voldoen.

Nood & vluchtwegverlichting stelt de aanwezigen in staat om zich te oriënteren op hun omgeving en de snelste weg naar buiten te vinden. Tevens helpt het om paniek te voorkomen en om gevaarlijke werkprocessen eerst af te sluiten en zodoende schade en letsel te voorkomen.

Nood & Vluchtverlichting wordt automatisch ingeschakeld wanneer de elektriciteit in een gebouw uitvalt. Noodverlichting heeft dus een onafhankelijke voedingsbron die in de armatuur aanwezig kan zijn in vorm van een accu. De voedingsbron kan ook centraal in het pand gesitueerd zijn.

Noodverlichting is een verzamelnaam voor Noodevacuatieverlichting & Vervangingsverlichting.

Noodevacuatieverlichting omvat vluchtrouteverlichting al dan niet met vluchtroute aanduiding, anti-paniekverlichting en verlichting voor werkplekken met een verhoogd veiligheidsrisico.

Vervangingsverlichting zorgt ervoor dat bepaalde werkprocessen (zoals bijvoorbeeld een openhartoperatie in een ziekenhuis) gewoon doorgang kunnen blijven vinden bij stroomuitval. Het werkproces hoeft niet te worden afgesloten.

Vluchtrouteverlichting:
Zorgt ervoor dat de vluchtroute goed te zien is, maar bovenal hindernissen op de route tijdig kunnen worden opgemerkt.

Vluchtrouteaanduiding:
Zorgt ervoor dat de vluchtroute wordt aangegeven met Europese en wettelijk vastgestelde symbolen en kleuren.

Antipaniekverlichting:
Zorgt ervoor dat er geen paniek ontstaat tijdens het bereiken van de vluchtroute.

Verlichting van Werk & Productieplaatsen met een verhoogd veiligheidsrisico: 
Zorgt ervoor dat bedrijf & productieprocessen op een veilige manier kunnen worden beëindigd of afgesloten. Hierdoor wordt schade en letsel voorkomen.