Veiligheidscoördinatie Evenementen

Ben jij eigenaar, beheerder of facilitair medewerker van maatschappelijk vastgoed?
Dan zullen er van tijd tot tijd evenementen, exposities, tentoonstellingen en sportevents door jouw organisatie, instelling of stichting worden georganiseerd.

Sommige tentoonstellingen vinden gedurende langere tijd plaats, waarbij de bestaande ontruimingsvoorzieningen tijdelijk niet toereikend zijn aangezien de betreffende ruimte of zelf een heel gedeelte van een gebouw compleet anders wordt ingedeeld. Ook kan het zijn dat het evenement plaatsvindt op het buitenterrein van je locatie of wellicht heel ergens anders op een gehuurd evenementen terrein. Wie neemt de verantwoording in bovenstaande situaties?

De stichting Inspectie & Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed ontzorgt op één heel belangrijk terrein, namelijk het coördineren van veiligheid bij tentoonstellingen, sportevents en evenementen. Hierbij nemen wij uw verantwoordelijkheid als eigenaar, beheerder en/of facilitair medewerker uit handen.

De veiligheidsdisciplines die wij op dit moment coördineren zijn;

Tijdelijke en/of permanente aanpassingen van Nood & Vluchtwegverlichting

Tijdelijke A.E.D. voorzieningen

Tijdelijke Ontruimingsplattegronden

Tijdelijke Medische Bedrijfsmiddelen

Brandwachten en Bewakingsdiensten.

Tijdelijke en/of permanente aanpassingen Brandmeldsystemen

Tijdelijke en/of permanente aanpassingen Camerabeveiliging (CCTV)

Brandblusmiddelen

Onze veiligheidscoördinatoren gaan daarbij volgens plan te werk waarbij je in 3 stappen ontzorgt wordt.

VeiligheidVolgensPlan

Alles begint met een persoonlijk en vrijblijvend advies, bij voorkeur bij jou op de locatie van het evenement of tentoonstelling.  Natuurlijk ben je ook van harte welkom op onze gezellige locatie in Zwolle.

Onze veiligheidscoördinator brengt de huidige status van de verschillende veiligheidssystemen en/of bedrijfsveiligheidsmiddelen in kaart, en bekijkt of deze toereikend zijn ten tijde van het evenement of tentoonstelling. Hij of zij neemt daarbij ook het aantal te verwachten bezoekers in acht. Indien het evenement of de tentoonstelling op een andere locatie of buitenterrein plaatsvindt, wordt gekeken welke tijdelijke veiligheidssystemen of bedrijfsveiligheidsmiddelen nodig zijn, die via onze Stichting gehuurd kunnen worden tegen aantrekkelijke huurvoorwaarden.

Na dit gesprek maakt de veiligheidscoördinator een risicoanalyse voor jouw evenement en voor de veiligheidssystemen en bedrijfsmiddelen waarvoor jij ontzorgt wilt worden. Aan de risicoanalyse zit een prijsvoorstel verbonden.

Omdat je voor je tentoonstelling of evenement meestal gebonden zult zijn aan een bepaald veiligheidsbudget is de risicoanalyse zo belangrijk.

Het in kaart brengen van de risico’s op het gebied van de verschillende veiligheid disciplines op jouw evenement of tentoonstelling draagt bij tot de veiligheid en word daarom kosteloos ter beschikking gesteld door onze Stichting.

Nadat je het besluit hebt genomen door de Stichting IVMV ontzorgt te willen worden voor jouw evenement of tentoonstelling zullen wij zorg dragen voor het implementeren van alle besproken veiligheidssystemen en bedrijfsveiligheidsmiddelen.

Alle genomen veiligheidsmaatregelen worden gedeponeerd in een brandweer event logboek dat fysiek aanwezig zal zijn in de tentoonstellingsruimte of op het evenementen terrein.

Het brandweereventlogboek geeft het bevoegd gezag, zoals gemeente en brandweer, direct inzicht in de status van al jouw veiligheidssystemen en bedrijfsveiligheidsmiddelen die aanwezig zijn op de tentoonstelling, de expositie of het evenement.

Gedurende het evenement, expositie of tentoonstelling zal middels een onderhoudsabonnement of een aanvulling op het al bestaande abonnement(en) worden voorzien in adequate serviceverlening naar wens.

In de arbeidsomstandighedenwet word de werkgever/gebruiker verantwoordelijk gesteld voor de veiligheid. Hierin ligt ook weer een belangrijke rol weggelegd voor ons als veiligheidscoördinators, namelijk het stellen van de vraag: wie neemt de verantwoording? Door deze vraag centraal te stellen voelen meerdere partijen zich verantwoordelijk en ontstaat in samenspraak met onze veiligheidscoördinatoren veiligheid volgens plan.

De arbeidsomstandighedenwet regelt in Nederland de voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers dienen in staat te worden gesteld om hun werk te kunnen doen, waarbij de kans op lichamelijk en/of geestelijk letsel tot een minimum word beperkt. Om dit te bereiken dient een organisatie te beschikken over een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV), een gedegen ontruimingsplan, maar ook  dienen er voldoende doelmatige hulpmiddelen voor handen te zijn bij het verlenen van eerste hulp.