Nordwin College (Aeres) start een pilot voor duurzaam gebouwbeheer via Sqippa partner IVMV

Een jaar geleden fuseerden Aeres en het Nordwin college. In de regio Noord- en Midden-Nederland vormen zij een sterke onderwijs- en kennisorganisatie voor de groene sector.

De focus van het onderwijs ligt op Agro, Food en Leefomgeving. De onderwijs locaties zijn actief onder de naam Aeres.

Het facilitair bedrijf van Aeres beheert de installaties en de onderwijsgebouwen. Enkele panden huisvesten ook bedrijven. De Facilitair manager is onder andere verantwoordelijk voor de locatie Leeuwarden van Nordwin College.

Sqippa partner Stichting Inspectie & Veiligheid Maatschappelijk Vastgoed (IVMV), beheert de vluchtweg, nood- en buitenverlichting van o.a. dit gebouw. De stichting IVMV heeft als doel het veiliger maken van maatschappelijk vastgoed, middels adequaat beheer en inspectie van tal van veiligheid systemen en middelen. Denk dan ook aan brand en inbraakbeveiliging, camerabewaking, AED, EHBO, Blusmiddelen etc. Een uniek concept dat zij in de markt zetten onder de noemer “Veiligheid volgens plan” (www.veiligheidvolgensplan.nl)

Marcel Schuurman, veiligheid coördinator bij IVMV, heeft Sqippa bij de facilitair manager geïntroduceerd dit heeft geleid tot een interessante pilot in het Nordwin College: een proefproject voor het monitoren van twee type noodverlichtings armaturen via het IoT platform Sqippa.

De pilot met de noodverlichting is volgens de Facilitair manager een hele logische en interessante stap.

Met de pilot dringt het duurzaamheidsprincipe door in de gebouwen waarin de leerlingen worden opgeleid. Als facilitair bedrijf draaien we nu een pilot met Sqippa om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn voor meer duurzaamheid”.

Nordwin College en IVMV volgen samen nauwlettend de resultaten op het gebied van duurzaamheid. Ze evalueren ook de verbetering van de veiligheid. Het beheer op afstand via Sqippa zal zich ten slotte wel moeten bewijzen.

Voor concrete cijfers is het nog te vroeg. Maar bekend is dat beheer op afstand bijdraagt aan zowel de veiligheid als de duurzaamheid. Want door het beheer via Sqippa is de controle beter en kunnen we problemen voorkomen en dus efficiënter werken. “